Fibromyalgi

Fibromyalgi är inte kul, för dig som lider av fibromyalgi kan små beröringar och tryck upplevas som ytterst smärtsamma och vanliga följder av diagnosen är bland annat sömnsvårigheter till följd av smärtorna.

För att diagnosen fibromyalgi skall kunna ställas krävs det att du har haft kronisk smärta under minst en tre månader lång period. För att ställa diagnosen brukar man utgå från ett visst antal förutbestämda punkter på kroppen som brukar vara extra ömma. Även om det i dagsläget inte finns något direkt botemedel mot fibromyalgi så finns där självklart mycket du kan göra för att väsentligt förbättra din livssituation med diagnosen. Även om motion och fysiska aktiviteter överlag kan orsaka smärta för dig som lider av fibromyalgi så kan motion på sikt hjälpa till att lindra vissa av de symptom som man kan uppleva om man lider av fibromyalgi.

Det finns läkemedel som har en bevisat positiv effekt på patienter som lider av fibromyalgi. Exempel på sådana preparat och läkemedel är:

  • Tricykliska antidepressiva läkemedel
  • SNRI-preparat, till exempel Efexor som innehåller venlafaxin
  • Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet tramadol, exempelvis Tradolan kan i vissa fall användas

Så om du lidit av kronisk smärta under längre tid, kontakta då din läkare redan idag och få den hjälp och rådgivning du behöver för att kunna få en bättre livssituation med mindre smärta. Många läkare kan behandla fibromyalgi och vet hur jobbigt det är för dig som är drabbad.

fibromyalgi